Välkomna!

Mottagning för rådgivning och behandling

Psykologbyrån har två medarbetare med lång erfarenhet av såväl offentlig som privat verksamhet. De är legitimerade psykoterapeuter med handledarbehörighet.

 

Vi erbjuder stöd för enskilda personer, till par och familjer och vi vänder oss såväl till ungdom i övre tonåren, som vuxna och äldre.
Behandlingen följer behoven och är inriktad på korttids- och kristerapi, ibland på längre psykoterapeutisk kontakt, eller psykoanalys.

 

Psykologbyråns terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet. Syftet i dessa möten är att skapa förståelse för och förändring av de känslomässiga problem som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet

Yrkesutveckling

Vi har även mångårig erfarenhet av handledning och utbildning. Psykologbyrån erbjuder bl. a. handledning individuellt och i grupp, stöd för befattningshavare i ledande ställning samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade kriser, fått utmattningssymptom mm.

Angående remisser för psykoterapi

Ulla tar från 22-03-01 enbart emot privat.

 

 

 

Malmö Psykologbyrå AB  | c/o Famijeterapeuterna Syd A – Djäknegatan 2  |  211 35 Malmö  |