Ulla Bejerholm Hansen

Ulla Bejerholm Hansen är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare, psykoanalytiker IPA och utbildningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab.

 

Bäst når du mig per telefon,
bostaden: 040-611 52 82,
mobil: 070-608 88 37.
e-post:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

Jag har under senare år specialiserat mig på olika former av korttidsterapeutisk behandling. Desutom har jag mångårig erfarenhet av såväl långtidsterapeutiskt arbete som krishantering i livets olika skeden, vilket innebär att både du som är ung och du som är på ålderns höst är välkommen. Detta gällar också för parförhållande.

 

Jag är numera akkrediterad Region Skåne for PDT och med en remiss från en vårdcentral kan du få 25 terapisessioner for maximalt 1150kr dvs et högkostnadskort hos mig.

 

 

Licenced Psychologist and Licenced Psychoterapist, Psychoanalyst IPA, Training analyst of the Danish Psychoanalytical Society.

 

English-speaking clients are welcome.
Contact Telephone: home +46(0)40-611 52 82, mobile +46(0)70-608 88 37.
email:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

 

 

Malmö Psykologbyrå AB   | c/o Familjeterapeuterna Syd A – Djäknegatan 2  |  211 35 Malmö  |