Ulla Bejerholm Hansen

Ulla Bejerholm Hansen är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare, psykoanalytiker IPA och utbildningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab.

 

Bäst når du mig per telefon,
bostaden: 040-611 52 82,
mobil: 070-608 88 37.
e-post:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

Jag har under senare år specialiserat mig på olika former av korttidsterapeutisk behandling. Desutom har jag mångårig erfarenhet av såväl långtidsterapeutiskt arbete som krishantering i livets olika skeden, vilket innebär att både du som är ung och du som är på ålderns höst är välkommen. Detta gällar också för parförhållande.

 

Från 22-03-01 arbeter jag enbart privat.

 

 

Licenced Psychologist and Licenced Psychoterapist, Psychoanalyst IPA, Training analyst of the Danish Psychoanalytical Society.

 

English-speaking clients are welcome.
Contact Telephone: home +46(0)40-611 52 82, mobile +46(0)70-608 88 37.
email:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

 

 

Malmö Psykologbyrå AB   | c/o Familjeterapeuterna Syd A – Djäknegatan 2  |  211 35 Malmö  |