Ulla Bejerholm Hansen

Ulla Bejerholm Hansen är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare, psykoanalytiker IPA och utbildningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab.

 

Bäst når du mig per telefon,
arbetet: 040-12 20 20,
bostaden: 040-611 52 82,
mobil: 070-608 88 37.
e-post:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

Jag har under senare år specialiserat mig på olika former av korttidsterapeutisk behandling. Desutom har jag mångårig erfarenhet av såväl långtidsterapeutiskt arbete som krishantering i livets olika skeden, vilket innebär att både du som är ung och du som är på ålderns höst är välkommen. Detta gällar också för parförhållande.

 

Jag är numera akkrediterad Region Skåne for PDTLÅNG och med en remiss från en vårdcentral kan du få 25 terapisessioner for maximalt 1100kr dvs et högkostnadskort hos mig.

 

När det gällar min verksamhet som utbildare inbegriper den för närvarande:

 

I. kurs i Psykoterapeutiska korttidstekniker.

Intresseanmälan till följande kurs med beräknad början i augusti 2016 mottages gärna.

 

II. Ett heldags seminarium i relationell psykodynamisk terapi Relationell psykodynamisk terapi där visning av en serie videoinspelade terapisessioner utgör en väsentlig del av programmet. Utbildningsdagen är tänkt som en påbyggnadsdag på korttidsterapikursen men i mån av platstillgång är även andra intresserade välkomna. Intresseanmälan kan göras individuellt eller för arbetsgrupp (gruppstorlek: 8-10 personer)

 

III. Processorienterad Handledning i dynamisk psykoterapi Handledning i dynamisk psykoterapi. Utbildning pågår för närvarende.

 

 

Licenced Psychologist and Licenced Psychoterapist, Psychoanalyst IPA, Training analyst of the Danish Psychoanalytical Society.

 

English-speaking clients are welcome.
Contact Telephone: work +46(0)40-12 20 20,
home +46(0)40-611 52 82, mobile +46(0)70-608 88 37.
email:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

 

 

Malmö Psykologbyrå  | Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången  |  211 43 Malmö  |  040-12 20 20