Ulla Bejerholm Hansen

Tommy Gullberg

Eva Hurtig

Christina Lindgren

Dan Anders Palmqvist

Christer Hagström

Johan Berg

 

Korttidsterapiutbildning

Handledareutbildning

Kontakta oss

Dan Anders Palmqvist

Dan Anders Palmquist är fil.lic., fil.dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare UHÄ & KI.

 

Jag har även genomgått handledareutbildning med särskilt inriktning på psykospsykoterapi, anordnad av Karolinska Institutet. Vid behandling av överväldigande livshändelser (trauma) kan jag använda hypnos och EMDR. Eftersom jag har forskningerfarenhet kan jag vara behjälplig vid uppsats- och forskningsarbeten.

 

Bäst når du mig per telefon, 040-12 20 20, eller tisdagar mellan 19.30–20.00 på 040-15 41 10.

E-post: info@dananderspalmquist.se.

Hemsida: www.dananderspalmquist.se

 

 

 

Licentiate's degree, Ph D Authorized Psychologist and Authorized Psychoterapist Supervisor.

 

I have a special training in using hypnosis and EMDR – sometimes useful in the treatment of overwhelming (trauma) life experiences etc.

 

English-speaking clients are welcome.
Contact Telephone:

work +46(0)40-12 20 20, or thuesdays between 07.30–08.00 PM at +46(0)40-15 41 10.

Email: info@dananderspalmquist.se.

Homepage: www.dananderspalmquist.se

 

 

 

Malmö Psykologbyrå  | Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången  |  211 43 Malmö  |  040-12 20 20