Ulla Bejerholm Hansen

Tommy Gullberg

Eva Hurtig

Christina Lindgren

Dan Anders Palmqvist

Christer Hagström

Johan Berg

Kontakta oss

 

Korttidsterapiutbildning

1-dags seminarium i Relationell terapi

Handledareutbildning

Malmö Psykologbyrå AB

inbjuder till

Kurs i processorienterad handledning i dynamisk psykoterapi

 

Utbildningen sträcker sig över 4 terminer. Nuvarende kurs börjar april 2016.

 

Total kurskostnad: 48 000 kr exkl. moms. Handledning inkluderad. Betaling sker per termin. Internat betalas separat.

 

Kursansvarig – fil lic Ulla Bejerholm Hansen, leg psykoterapeut, utbildningsanalytiker IPA.

 

Antagningskrav

Grundkrav är steg II-kompetens. Därtill kommer krav på flerårig verksamhet med regelrätta terapier för att säkra den bredd i terapeutisk erfarenhet som handledningsuppgiften erfordrar.

 

Antagningen sker med meritförteckning och personlig intervju.

 

Utbildning pågår, kursen är fulltecknat.

 

Tel. 040-12 20 20 eller 070-608 88 37 (Ullas mobil).

 

E-post: malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

 

 

Malmö Psykologbyrå  | Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången  |  211 43 Malmö  |  040-12 20 20